YÖNETİCİLER İÇİN VERGİ EĞİTİMİ

İHRACAT DESTEK OFİSİ

Yöneticiler İçin Vergi Eğitimi

20 Ekim 2021

İş dünyasının temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak internet üzerinden "Yöneticiler İçin Vergi Eğitimi" gerçekleştirilecektir.

Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bu eğitim ile güncel vergi düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, mevzuatta yer alan önemli ve özellikli konuların incelenerek uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunulması, olası vergi incelemeleri öncesinde ve sonrasında süreç yönetiminin aktarılması amaçlanmaktadır.

KONYA SANAYİ ODASI

İHRACAT DESTEK OFİSİ

Dosyalar