Sanayiciler, standartların hazırlanmasında daha fazla söz sahibi olmalı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından, "Standartlara Yön Ver Konya" semineri gerçekleştirildi. Seminerde, Türkiye'nin küresel standartların belirlenmesinde  daha güçlü söz sahibi olması ve TSE'nin Ayna Komitelerinde, sanayicilerin daha etkin yer alarak kendi sektörleri ile ilgili standartların hazırlanmasına katkı vermesinin önemli olduğu vurgulandı.

Standardizasyon Sisteminin Geli­ştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik gerçekleştirilen seminere TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, sanayiciler ve akademisyenler katıldı.

TSE'nin ayna komitelerinde sanayiciler daha fazla yer almalı

Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, TSE'nin Ayna Komitelerinde sanayicilerin daha fazla yer alarak, sektörleri ile ilgili standartların hazırlanmasına katkı vermesinin önemli olduğunu söyledi. Büyükhelvacıgil, "Standartlar, bütün dünyada, sanayide, tarımda, hizmet sektöründe küresel rekabetin ön şartı haline gelmiş durumda. Yani dünyanın öbür ucunda üretim yapan bir işletme ile, rakiplerimizle rekabet edebilmek için, her alanda ‘standart koyan’ bir ülke haline gelmemiz lazım. Burada, TSE’mizin Ayna Komitelerinde, sanayicilerimizin daha fazla yer alarak, kendi sektörleri ile ilgili standartların hazırlanmasına katkı vermesi hayati öneme sahip. Çünkü standartları koyan, kuralı koyar" dedi.

Türkiye, küresel standartlar konusunda daha güçlü söz sahibi olmalı

TSE'nin pandemi döneminde gösterdiği reflekslerle, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamına ilişkin yürütülecek belgelendirme çalışmalarıyla, OSB'lere yönelik gerçekleştirilecek Yeşil OSB Sertifikası ile işletmelerin gücünü artırma gibi birçok çalışmayı yürüttüğüne vurgu yapan Büyükhelvacıgil, şunları söyledi: "Türkiye’nin sanayide de, tarımda da, standartlar konusunda da, küresel oyuncuların olduğu masaya çok daha güçlü bir şekilde oturması lazım. Bunun için de, daha fazla ortak akıl ve daha fazla istişare yapmalıyız."

Standartların belirlendiği Ayna Komitelerde, tüm paydaşlar bir araya geliyor, ortak görüş oluşturuyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de, TSE'nin yürüttüğü faaliyetlerden ve Türk ekonomisi için öneminden bahsetti ve TSE'nin üretici ile tüketici arasında güven ilişkisini sağladığını belirtti. Sanayicilerin ve üniversitelerin standart hazırlama çalışmalarının yapıldığı Ayna Komitelerle yakın bir diyalog ve iş birliği içinde olmasını temenni ettiklerini aktaran Şahin, "Türk Standardları Enstitüsü tüm paydaşlarının standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara görüşlerinin yansıması için çalışmalarını sürdürüyor. Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde standartlara katkı sunabilecek tüm paydaşlar bir araya gelerek ülkemizin ortak görüşünü oluşturmaya katkı sunuyorlar. Ayna komitelerin oluşturduğu uzlaşılmış kararlar uluslararası standart teşkilatlarına ülke görüşümüz olarak iletiliyor. Sanayicilerimizin, üniversitelerimizin ve tüketici birliklerinin; ayna komitelerde bulunması ile standartların daha kapsayıcı olarak hazırlanacağına inanıyoruz. Yapılacak iş birliği sanayicimize bilgi transferini sağlarken, yüksek katma değerli üretimin önünü açacaktır" şeklinde konuştu.

Standartların kullanımını artırmak, her birimizin görevi olmalı

Son olarak konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de, standartların herkese açık şeffaf bir rekabetçi ekosistemin temeli olduğunu ve sürekli değişime kılavuzluk ettiğini vurguladı. Standartların uluslararası ticareti ve ticarette var olmayı teşvik ederek gelişmeyi desteklediğini belirten Öztürk, "Ülkemizde özellikle standartların kullanımının artırılması, standardizasyon konularında bir farkındalık oluşturmak ve dijital dönüşüm çağı içerisinde olduğumuz şu günlerde ülkemizin bu yarışta ön saflarda yer almasını sağlamak hepimizin ortak bir hedefi ve çalışma konusu olmalı. Bu yolda birlikte ve paydaşlarımızın katılımları ile ortaya koyduğumuz hedef çerçevesinde yürümemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Türkiye'de ve dünyada standardizasyon", "Konya'nın üretim portföyü ve standardizasyon çalışmaları", "standardizasyonda üniversite-sanayi işbirliğinin önemi" gibi konular anlatıldı.