ÖNEMLİDİR TEHLİKELİ ATIK BEYANLARINIZI VERMEYİ UNUTMAYINIZ

 ÖNEMLİDİR

 TEHLİKELİ ATIK BEYANLARINIZI VERMEYİ

UNUTMAYINIZ

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) Madde 9-(g) bendinde atık üreticisi atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart 2012 ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısı almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, yükümlüdür hükmü yer almaktadır.

 

Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi kapsamında internet üzerinden online olarak giriş yapılmasını sağlayan Tehlikeli Atık Beyan Sistemi hazırlanmış olup, içerik olarak TAKY Ek-8’e uygun olarak düzenlenmiştir. Atık üreticisinin 2011 yılı tehlikeli atık beyanlarını internet üzerinden yapmalarını sağlamak üzere Tehlikeli Atık Beyan Sistemi 02 Ocak 2012 tarihi itibariyle veri girişine açılmış olup 02 Nisan 2012 tarihine kadar açık kalacaktır. Sisteme giriş yapılması için gereken kullanıcı adı ve parolalar ilgili firmalara daha önceden verilmiş olmakla birlikte bu bilgilerle erişim sağlayamayanların ve bilgilerini kaybetmiş olanların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde bilgileri yenilenecektir.

 

Atık üreticilerinin tehlikeli atık beyanlarını sistem veri girişine kapatılmadan yapmaları gerekmekte olup, beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununa göre işlem yapılacaktır.

 

Üyelerimizin herhangi bir cezaya muhatap olmamaları için önemle duyurulur.

 

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

 

 

Konu ile ilgili detaylı bilgi ve irtibat için:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Hatice TUNÇ

Tel       : 3226872 / Dahili 1316-1317

Faks    : 3216171