Jean Monnet Burs Programı 2014 – 2015 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

 Jean Monnet Burs Programı 2014 – 2015 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

 

Jean Monnet Burs Programı 2014 – 2015 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

  Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2014-2015 akademik yılında yaklaşık 170 kişiye burs sağlanacaktır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

- Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler - Belediyeler, İl Özel İdareleri- Kalkınma Ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil)
- Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar)
- Üniversitelerin akademik veya idari personeli
- Türkiye'deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri
başvuruda bulunabilir.

Jean Monnet Burs Programının 2014-2015 akademik yılına ilişkin başvurular 10 Aralık 2013 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2014 tarihine kadar devam edecektir.

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz.
  
Duyuru
BaşvuruFormu
Öngörülen Takvim

 

http://www.avrupa.info.tr/tr/resource/news-archiv/news-single-view/article/jean-monnet-burs-programi-2014-2015-akademik-yili-basvurulari-basladi.html