“TEHLİKELİ ATIK BEYANINIZIN BEYAN İŞLEMİNİN SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLANMAMASI HALİNDE 5491 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20. MADDESİ (G) BENDİ GEREĞİ CEZAİ İŞLEM YAPILACAKTIR.”

 

“Ö N E M L İ DİR “

 “TEHLİKELİ  ATIK BEYANINIZIN BEYAN İŞLEMİNİN SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLANMAMASI HALİNDE 5491 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20. MADDESİ (G) BENDİ GEREĞİ CEZAİ İŞLEM YAPILACAKTIR.”

 

 

Sayın Üyemiz;

 

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 30.03.2010 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 9 uncu maddesinin (g) bendinde; atık üreticilerinin “Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak , onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür hükmü yer almaktadır.

 

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi 2013 yılı atıklarına ilişkin beyanların tamamlanması için  kullanıma açılmıştır. Sistem Mart ayı sonuna kadar kullanıma açık kalacaktır.

Bu doğrultuda 2013  yılına ait tehlikeli atıkların beyanını yapmak üzere kullanılacak olan Tehlikeli Atık Beyan Sistemine online.cevre.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Sisteme kayıtlı firmalar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilecek; sisteme yeni kayıt olacak firmalar ise aynı adresi ( online.cevre.gov.tr )  kullanarak kullanıcı adı ve şifresi alabileceklerdir.

2013 Yılı içerisinde  atık üretmeyen üreticilerinde tesiste atık oluşmadığına dair beyan yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda  atık üreticileri  tesiste oluşan atıklara ait doldurulan Ulusal Atık Taşıma Formlarının  D (Yeşil) nüshasını  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne göndermek B (Pembe) nüshasını tesiste 5 yıl boyunca saklamak zorundadır.

 

BEYAN İŞLEMİNİN SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLANMAMASI HALİNDE 5491 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20. MADDESİ (G) BENDİ GEREĞİ CEZAİ İŞLEM YAPILACAKTIR.

 

Siz değerli üyemizin cezai müeyyide ile karşılaşmaması için söz konusu beyan işleminin süresi içinde yapılması husussunu bilgilerinize rica eder, hayırlı işler dileriz.

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI           

              

 

DETAYLI BİLGİ VE İLETİŞİM :

 

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tel: 235 45 25 Faks : 235 45 27

İlgili Kişi : Berat ÖZBEK  E-Posta : berat.ozbek@csb.gov.tr