Sektörlerimiz, küresel yarıştan kopmamak için büyümek zorunda

Konya Sanayi Odası sektör toplantılarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan plastik, kauçuk ve metal sektör toplantılarının ardından, tekstil ve ayakkabı sektöründe yaşanan gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri KSO’da istişare edildi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda, tekstil ve ayakkabı sektörünün yanı sıra, sanayinin genel sorunlarına da değinildi.

Tekstil ve ayakkabı sektörlerinde özellikle, tasarım yetersizliği, kalifiye eleman bulamama, yabancı uyruklu işçi çalıştırmada karşılaşılan zorluklar, hammadde temini, pazarlama, markalaşma, uzun vadeli tahsilatlar gibi sorunların ön plana çıktığı toplantının açılışında söz alan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, sektörlerin ve işletmelerin küresel yarıştan kopmamaları için büyümek zorunda olduklarının altını çizdi. Başkan Kütükcü, işletmelerin büyüyebilmesi için işletme sermayesinin yanı sıra, üretim teknolojisi, pazar araştırması, fuar organizasyonları, markalaşma gibi alanlara yatırım sermayesi ayırması gerektiğini, bunun için de finansman desteğinin şart olduğunu vurguladı. 

“AVM’ler yerli markaları tercih etsin”

Tekstil ve ayakkabı sektör sanayicilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; tasarım yetersizliği, kalifiye eleman bulamama, yabancı uyruklu işçi çalıştırmada karşılaşılan zorluklar, hammadde temini, pazarlama, markalaşma, Ar-Ge, uzun vadeli tahsilatlar gibi konularda yaşanan sorunlar ön plana çıktı. Tekstil ve ayakkabı sektör sanayicileri ayrıca Konya’daki büyük alışveriş merkezlerinin işyerlerini kiraya verirken özellikle yerli markaları tercih etmelerini istedi.

Toplantıya katılan sanayiciler, birbirleriyle yakın işbirliği olan ayakkabı ve tekstil sektörlerinin birlikte hareket etmesinin önemli olduğuna, iki sektörün ortak fuarlar düzenlemesi gerektiğine dikkat çekerek, bu iki sektörün aynı mekanı paylaşacağı bir sektörel sanayi sitesine de ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiler.

Ayrıca merkezi hükümetten tekstil ve ayakkabı sektöründe yerli üreticinin rekabet gücünü artıracak teşvikler beklediklerini de ifade eden sektör sanayicileri, sektörlerin ayakta kalması ve gelişebilmesi için bu tür teşviklerin şart olduğuna dikkat çektiler.

“Masa başında hazırlanan mevzuatlar rekabet gücümüzü zayıflatıyor” diyen bazı sanayiciler ise, yeni çek yasası ile hapis cezasının kaldırılmasının kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.