KSO Başkanı Kütükcü, “Sektörlerimizi geleceğe hazırlamalıyız”

Konya Sanayi Odası, genişletilmiş sektör toplantılarının beşincisini inşaat, inşaat malzemeleri, hazır beton ve inşaata yönelik hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekleştirdi. Sektör sanayicilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, sürdürülebilir başarının yolunun güçlü bir üretimden geçtiğini, güçlü bir üretim yapısı için de sektörlerin küresel rekabet güçlerinin artırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

“İşletmelerimizi, sektörlerimizi geleceğe hazırlamalıyız” diyen Başkan Kütükcü, “Ancak işini planlayıp, geleceğe yatırım yapanlar geleceğin imkanlarından yararlanabilirler. Bunun için işletmelerimizi geleceğe hazırlamak, stratejiler geliştirmek zorundayız. Bu anlamda sektör toplantılarımızda ifade edilen sorunları ve önerileri son derece önemsiyoruz. Sektörler olarak meselelerimize ne kadar sahip çıkarsak, ne kadar çok istişare edersek o kadar hızlı çözüm üretebiliriz” şeklinde konuştu.

Sektör, büyümeye önemli katkı sağlıyor

Toplantıda ayrıca KSO Meclis Başkanvekili ve Konya Çimento Genel Müdürü Kadir Büyükkara, Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörünün genel durumu ile ilgili bir sunum yaptı.  İnşaat sektörünün çok hassas bir sektör olduğunu bildiren Büyükkara, sektörün Türkiye’nin büyümesinde lokomotif bir güç olduğunu, 2013 yılında yüzde 11.5 büyüyerek, yüzde 8.8 büyüyen Türkiye’nin büyümesine önemli bir katkıda bulunduğunu vurguladı. Türkiye inşaat sektöründe kayıtlı 1 milyon 879 bin kişinin çalıştığını ifade eden Büyükkara, çimento ve hazır beton sektörleri hakkında da bilgi verdi. Türkiye’de yurt içi çimento tüketiminin 12 yılda yüzde 138 arttığını aktaran Büyükkara, 2001 yılında 25 milyon tona kadar düşen yurt içi çimento tüketiminin 2013 sonunda 60 milyon tona ulaştığını ifade etti. 

Sektörün sorunları istişare edildi

Konuşmaların ardından sektörün sorunları, çözüm önerileri ve geleceği ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantıya katılan bazı sektör sanayicileri faizlerin yükselmesinden dolayı konut satışlarında yaşanabilecek düşüşlerin sektöre olumsuz yansıyabileceğini kaydederken, özellikle finansmana erişim, kalifiye eleman bulamama, fiyata dayalı rekabet yoğunluğu gibi konularda sıkıntılarının olduğunu ifade ettiler. 

Konya’da vardiyalı çalışma kültürünün geliştirilmesinin sektörlerin kapasitelerini artırabilmeleri için çok önemli olduğuna dikkat çekilen toplantıda “İstenilen beton testlerinin laboratuarlarda sağlıklı bir şekilde yapılamaması, tonaj sıkıntısı, belediyelerin arsa üretmekte yavaş kalması, uzun süreli vadeler, yabancı işçilerin yasal olarak çalıştırılamaması, asansör sektöründe kamu kurumlarının ihale şartnamelerinde Batı Avrupa menşeili şartnameler istemesi” gibi sorunlar ön plana çıktı.  

Toplantıda ayrıca Konya’nın asansör sektöründe Türkiye’de söz sahibi olduğunu aktaran asansör sanayicileri, MEVKA’nın asansör sektörüne özel itina göstererek sektörün üretim gücüne destek vermesini istediler.