KSO, Türkiye’nin ilk yerel imalat sanayi güven endeksini açıklayacak

Konya Sanayi Odası, kuruluşunun 40. yılında Türkiye’nin yerel bazda ilk imalat sanayi güven endeksini yayımlayarak, Konya sanayisindeki mevcut durumu ve gelecek beklentilerini daha yakından takip edecek. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) ile Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi’ni yayımlamak üzere işbirliği yaptıklarını bildiren Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü,” Her ay yapılacak bu çalışma ile Konya’daki imalat sanayi işletmelerinin mevcut durumları ve beklentileri analiz edilecek. Ayrıca KOBİ’lerimizin dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere gösterdikleri tepkiler de yakından takip edilebilecek” dedi.

Konya’nın sürekli gelişen ve dünyaya açılan bir sanayiye sahip olduğunun altını çizen Başkan Kütükcü, Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi ile bu gelişimin daha yakından takip edileceğini, ayrıca çalışmanın geleceğe de ışık tutacağını ifade etti.

KOBİ’lerin performansı gözlemlenecek

Başkan Kütükcü, “Konya ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimizi daha yakından incelemek, küresel ekonomide ve ülkemizde yaşanan gelişmelere gösterdikleri tepkileri takip etmek çok önemli. Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi bizlere bu gelişmeleri gözlemleme imkanı sunacak. Ayrıca Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi’nin sonuçları ile, Konya’da imalat sanayide faaliyet gösteren KOBİ’lerin Türkiye genelindeki ve AB üyesi ülkelerdeki KOBİ’lere göre performansları da karşılaştırılabilecek” ifadelerini kullandı.

Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi hakkında teknik bilgiler de veren Başkan Kütükcü, “Çalışma, Konya’da faaliyet gösteren tüm imalat sanayi sektörlerinden örneklem oluşturularak yapılacak. Örneklem, Konya’daki firmaların bulundukları imalat sanayi sektörlerine göre tabakalı rastgele örnekleme yöntemine göre oluşturulacak. KOBİ’ler ölçek büyüklüklerine göre gruplandırılacak ve örneklem seçiminde bu ölçek dağılımı da göz önünde bulundurulacak. Yani Konya’daki imalat sanayinin her ay doğru bir şekilde fotoğrafı çekilecek. Bu kapsamda Konya’da her ay 300 imalat sanayi firması ile yüz yüze görüşülerek anket uygulanacak” şeklinde konuştu.