Eko İnovasyon Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması Projesi tanıtıldı

KSO’da yapılan tanıtım toplantısının açılışında konuşan MEVKA (Mevlana Kalkınma Ajansı) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, bölge kalkınması için birlikte paylaşabilmenin önemli olduğunu belirterek, projenin yeni projelere örnek olmasını temenni etti.
 
Selçuk Üniversitesi tarafından hazırlanan, Konya Sanayi Odası’nın proje ortağı olduğu ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklediği “Eko İnovasyon Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması Projesi” tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çoban, projenin amacının çevre sorunlarına yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretecek Eko İnovasyon konusunda genç girişimcilerin iş kurmalarının ve istihdamlarının desteklenmesi olduğunu söyledi. Proje süresinin 12 ay olduğunu aktaran Prof. Dr. Çoban, projenin bütçesinin de 42 bin 60 TL olduğunu kaydetti.
 
Programın sonunda ise SÜ Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kenan Peker, merkezin faaliyetlerini ve hedeflerini anlattı.