TEHLİKELİ ATIKLARIN BEYANI HAKKINDA (ÖNEMLİ )

ÖNEMLİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN BEYANI HAKKINDA

 

Sayın Üyemiz,

 

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin (ğ) bendinde; atık üretenler, “Atık Beyan Formunu bir önceki yıla ait (2017) bilgileri içerecek bir şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan WEB tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş (5) yıl boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür hükmü yer almaktadır.

 

Her yıl olduğu gibi Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN) / Atık Beyan Sistemi (TABS) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle online.cevre.gov.tr WEB adresi üzerinden kullanıma açılmış olup, 31 Mart 2018 tarihi itibariyle de kullanıcıların bilgi girişine kapatılacaktır.

 

Bu doğrultuda; sistemin kapatılacağı 31 Mart 2018 tarihine kadar;

1.    Atık beyan sorumluluğu olan ve sisteme kayıtlı firmaların mevcut kullanıcı adı ve şifreleri ile atık beyanlarını 31.03.2018 tarihine kadar tamamlamaları,

2.    Sisteme kaydı bulunmayan firmaların kullanıcı adı ve şifre temini işlemlerini; web sayfası üzerinden kayıt olarak, başvuru formları ıslak imzalı olacak şekilde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ivedilikle gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, 2017 yılı içerisinde atık üretmeyen işletmelerinde tesislerinde atık oluşmadığına dair beyan yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Beyan işlemlerinin süresi içinde tamamlanmaması halinde, beyanda bulunmayan işletme ve firmalara 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesi (g) bendi kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.

 

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince satışı yapılmakta olan Ulusal Atık Taşıma Formları tükenmiş ve yeniden basım - satış işlemi yapılmayacak olup, atıkların taşınması ile ilgili WEB tabanlı Atık Yönetim Uygulaması (MOTAT) kullanılacaktır.

 

Söz konusu beyan işlemlerinin yapılmasını bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

 

İRTİBAT İÇİN TEL: 0-332.2354520           Dahili – 2224 / 2223 / 2220 / 2219 / 2218