MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ OTOMASYON SİSTEMİ (MEDOS)

 MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ OTOMASYON SİSTEMİ (MEDOS)

Sayın üyemiz;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Menşe ve Dolaşım Belgelerinin  elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususunda bir çalışmanın başlatıldığı ve ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile onları temsil eden yetki belgesine haiz gümrük müşavirlerinin elektronik imzalarını bir an önce temin etmeleri gerektiği daha önce yapılan duyurular ile bildirilmişti.

Menşe ve Dolaşım Belgeleri otomasyona geçiş takvimi;

-A.TR Dolaşım Belgesi elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine,  14 Mayıs 2018 tarihinde,

-EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe İspat Belgesi ve D-8 Menşe İspat Belgelerinin  elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine 28 Mayıs 2018 tarihinde,

-İlgili mevzuatlarca gümrük onayı gerektirmeyen diğer Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORMA) belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine 02 Temmuz 2018 tarihinde  geçilecektir.

14 Mayıs 2018 tarihinde tam otomasyona geçecek olan A.TR Dolaşım Belgeleri’nin sağlıklı ve güvenli bir şekilde tam otomasyona geçirilmesini teminen ekte firmalar/gümrük müşavirleri için hazırlanan Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) kullanıcı kılavuzu yer almaktadır.

A.TR Dolaşım Belgesinin tam otomasyona geçiş esnasında ilgili firma/gümrük müşavirlerinin ekte sunulan kullanıcı kılavuzunu esas alarak anılan belgenin düzenleme ve onaya sunma işlemlerini gerçekleştirmeleri önemlidir.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI 

Dosyalar