DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ ONAYLANMASI HAKKINDA

 

 DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ ONAYLANMASI HAKKINDA

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Odamıza gelen yazıda , Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda düzenlenmesi onaylanması ve vize edilmesi ile ilgili eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir uygulama takviminin planladığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu takvim uyarınca A.TR Dolaşım Belgesi’nin 14 Mayıs 2018 tarihinde; EUR.1 Dolaşım Belgesi , EUR.MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesi (Malezya) ise 28 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve  vizelenmesi uygulanmasına başlanmasının planladığı kaydedilmiştir.

 

Yazıda devamla, Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe Şehadetnamesi ile Özel Menşe Şehadetnamesi (FORM A)  belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi onaylanması uygulamasına ise 2 Temmuz 2018 tarihinde geçileceği ifade edilmiştir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi satış ve onay işlemi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda düzenlenecektir. Bununla birlikte, ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ise sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem   de elektronik olarak) düzenlenebileceği açıklanmıştır.

 

Yazıda, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin elektronik sistemde düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususundaki uygulamaya 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kademeli olarak geçileceği vurgulanmakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan bilahare alınacak talimatın akabinde söz konusu uygulamaya geçileceği bildirilmiştir.

 

Gümrük İdarelerinde vize işlemi yapılmayan onaylanmış ihracatçılar tarafından kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin de söz konusu sistemde elektronik olarak düzenlenmesi uygulamasına 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilmekle birlikte, anılan belgelerin 01 Ocak 2019’ a kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebilecektir.

 

Bu itibarla bahse konu Bakanlıktan yeni bir talimat alınana kadar EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) onay işlemleri manuel olarak devam edecektir.

 

Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi’nin ise 2 Temmuz 2018 tarihine kadar manuel olarak onay işlemi devam edecek ve anılan tarihten sonra 1 Ocak 2019’ a kadar her iki usulde de ( hem manuel hem de elektronik olarak) onay işlemi gerçekleştirilebilecektir.

 

Menşe Şehadetnamesi ile Özel Menşe Şehadetnamesi (FORM-A) belgelerinin elektronik ortamda düzenlemesi onaylanması geçiş tarihinde halihazırda herhangi bir değişiklik olmamış olup, 2 Temmuz 2018 tarihinde uygulamanın bahse konu belgeler özelinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI