A.TR VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

A.TR VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

 

 

Sayın Üyemiz,

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda, A.TR Dolaşım Belgesi ile ilgili olarak 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve EUR.1-EUR-MED ile diğer Menşe İspat Belgeleriyle alakalı 149 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük' İşlemleri) yayınladığı bildirilmiştir.

 

Anılan Tebliğler ile dolaşım ve menşe belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir.

 

Yazıda, A.TR Dolaşım Belgeleri dışında kalan EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin, söz konusu Bakanlıktan bilahare alınacak talimatın akabinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi işlemlerine başlanacağının altı çizilmiştir.

 

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi kapsamında elektronik ortamda belge onay işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcıların https://medos.tobb.org.tr adresi üzerinden belge işlemleri gerçekleştirmek üzere sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle kendilerine ait bazı bilgileri medos@tobb.org.tr adresine gönderecekleri bir mail ile TOBB'a bildirerek, bu bilgilerin TOBB veri tabanında yer almasını sağlamaları gerekmektedir.

 

İletilecek bilgiler aşağıdaki gibi olup;  iş akışlarında aksama yaşamamak için kullanıcıların bilgilerini ivedilikle iletmeleri önem arz etmektedir.

 

İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN

      Firma adı

      Firmanın vergi numarası

      Firma yetkilisinin adı

      Firma yetkilisinin T.C.'si

      Firma yetkilisinin İletişim bilgileri (cep telefon ve e-mail)

      SABİT IP ADRESİ
 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMALARI İÇİN

      Firma adı

      Firmanın vergi numarası

      Firma yetkilisinin (Gümrük Müşavirinin) adı

      Firma yetkilisinin T.C.'si

      Firma yetkilisinin İletişim bilgileri (cep telefon ve e-mail)

      SABİT IP ADRESİ

 

 

Buna ilaveten bahsi geçen yazıda, söz konusu Tebliğlerin 5. maddesinin 4. fıkrası b bendine göre; “Odalar tarafından, satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler, elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacaktır. Firmalar bu belgelerin işlem yapılmama sebeplerini elektronik sistemde açıklamak zorundadır.” İfadesi yer almaktadır. Aksi durumda, yeni belge satışının yapılamayacağı belirtilmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI