A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ HAKKINDA

 A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ HAKKINDA

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda , 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği’nin 5. maddesinin 4. Fıkrası b bendi uyarınca Odalarımız tarafından satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacağı açıklanmıştır.

 

Bu defa, anılan Tebliğ yayımlanmadan önce satış işlemi yapılan ve hâlihazırda firmaların/gümrük müşavirlerinin stoklarında yer alan A.TR Dolaşım Belgelerine dair yapılacak işlemler hakkında Birliğimizce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

 

148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği’nin yayımlandığı 23 Mayıs 2018 tarihinden önce Odalarca firmalara/gümrük müşavirlerine satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin, satış işleminin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile kullanılabilmesi uygun görülmüştür. 23 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında Odalar tarafından satışı yapılan A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik süresi ise bahse konu tebliğin 5. maddesinin 4. Fıkrası b bendi uyarınca 6 aydır.”

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI