SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINMASI HAKKINDA DUYURU

 SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINMASI HAKKINDA DUYURU

 

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

 

Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede;

 

1.    Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/08/2018 tarihine kadar Bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

2.    Sanayicimizin EK-1 ve EK-2’de yer alan listeyi özellikle incelemesi önem arz etmektedir. Bu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünler yer almaktadır.  Diğer taraftan, bu listelerde yer alan ürünlerde üretimi bulunan firmalarımızın itiraz taleplerini en geç 01/11/2018 tarihine kadar Bakanlığa iletmeleri gerekmektedir.

 

3.    Ek 3’de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/11/2018 tarihine kadar Bakanlığa taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

 

4.    Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Aralık ayı içerisinde  https://www.ticaret.gov.tr/portal/url/bEu adresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığa en geç 01/01/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği belirtilmektedir. Başvurulara ilişkin formlara yukarıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Saygılarımızla

 

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

 

EKİ: Ek-1, Ek-2, Ek-3

 

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümü incelenebilir.

 

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

 

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

 

- Bekir Sıddık KIZMAZ                       Uzman           T: 0 312 204 95 76   E :kizmazb@ticaret.gov.tr

 

- Ali Arda ALICI                    Uzman           T: 0312 204 99 47    E: aliciarda@ticaret.gov.tr      

                             

- Merve BAYATA                 Uzman           T: 0 312 204 95 75   E: mbayata@ticaret.gov.tr

 

- Ekin Deniz TİMUR                Uzman Yrd.   T: 0 312 204 92 91   E: timured@ticaret.gov.tr

   

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

 

- Muhammet HARTAVİ    Uzman          T: 0 312 204 95 84   E: hartavim@ticaret.gov.tr

 

- İsmail TULUKÇU                 Uzman          T: 0 312 204 99 78   E: tulukcui@ticaret.gov.tr

 

- Murat ÖZMEN                  Uzman Yrd.  T: 0 312 204 99 38   E: ozmenm@ticaret.gov.tr

 

- Neslihan YAVUZ               Uzman Yrd.  T: 0 312 204 95 94   E: yavuzne@ticaret.gov.tr

 

- Fatma Hilal YÜNEY          Mühendis     T: 0 312 204 92 96   E: yuneyf@ticaret.gov.tr