TOBB ETÜ İŞ DÜNYASI BURS PROGRAMI HK.

 TOBB ETÜ İŞ DÜNYASI BURS PROGRAMI HK.

 

Sayın Üyemiz,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden (ETÜ) alınan yazıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren “İş Dünyası Burs Programı” kapsamında, lisans düzeyinde maddi imkanı yetersiz başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek vererek ülkemizin gelişimine ve geleceğine katkı sağlamayı ve sorumluluk sahibi, girişimci ve lider bireyleri yetiştirerek toplumumuza kazandırmayı amaçladıkları belirtilmektedir.

İş Dünyası Burs Programı kapsamında, ilimizden lisans eğitimi için TOBB ETÜ’yü tercih eden başarılı öğrencilere burs veren kişi, kurum ve kuruluşlarca üniversite tarafından belirlenen yıllık gider kadar olan tutarda 5 yıl ve ilave bir akademik dönem boyunca burs verilecek ve beyanname verme yükümlülüğü olan gerçek kişilerle kurumlar vergisi mükellefleri yapacakları bağışların tamamını vergi matrahından indirebilecektir.

Bu kapsamda, iş dünyası temsilcileri anılan Burs Programına katılmaya davet edilmekte olup konuya ilişkin TOBB ETÜ’den alınan yazı ile “İş Dünyası Bursu Verilmesine İlişkin Protokol” ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla


KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

Dosyalar