MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA 33 MESLEK İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA

 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA 33 MESLEK İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA

 

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 11.10.2018 tarih ve 14.888 sayılı kayıtlı yazıda; 26 Eylül 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve zorunlu meslek sayısı 81’e yükselmiştir.

 

2017/1 sayılı tebliğde belirtilen ve Ek 1’de yer alan meslekler için 12 aylık geçiş süreci tamamlanmış olup, 27 Eylül 2018 tarihi itibariyle söz konusu mesleklerde “mesleki yeterlilik belgesi” zorunluluğu fiilen başlatılmıştır. Söz konusu mesleklerde sınav ve belgelendirme ücreti, 31.12.2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası fonundan karşılanacaktır.

 

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş., “Metal”, “Makine”, “Otomotiv”, “Asansör” ve “Perakende” sektörlerinde sınav ve belgelendirme hizmetlerine devam etmekte olup, zorunluluk getirilen yeni mesleklerde sınav ve belgelendirme konusunda belgelendirme ve yönlendirme desteği vermektedir.

 

Tüm Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

 

EKLER:

1. 27 Eylül 2018 tarihi itibariye belge zorunluluğu başlatılan meslekler

Dosyalar