SANAYİCİLERİMİZİN ÖZMAL SERVİS ARAÇLARINDA YAŞ SINIRI 25 YAŞA ÇIKARILDI

Çok Değerli Sanayicilerimiz,

İlgi: Konya Büyükşehir Beledi Başkanlığı’nın 20.02.2020 tarih ve 5066 sayılı UKOME Karar Yazısı

Sanayicilerimizin ÖZMAL ARAÇLARI ile Personellerini ücretsiz olarak taşımada kullandıkları Servis Araçlarının ilgili Yönetmelikler gereği “19” olan yaş sınırı; Odamızın girişimleri sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı UKOME’nin 06.02.2020 tarih ve 2020/1/10 nolu kararı ile özmal araçlardan 31.12.2019 dan önce edinilmiş (tescil edilmiş) 27(yirmiyedi) ve üzeri istiap hadli araçlarda 25(yirmibeş) yaşına (ilk tescil tarihinden itibaren yapılacak hesaplamada 25 yaşından gün almamış)  kadar kullanılabilmesi kararlaştırılmıştır.

Sanayicilerimizin, “Özmal Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi” düzenlemeleri için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı 5. Kat 520 No’lu Oda’ya müracaat etmeleri gerekmektedir.

Siz değerli sanayicilerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

ÖZMAL SERVİS ARACI GÜZERGAH İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Araç ruhsat fotokopisi
 • Araç trafik sigorta poliçesi fotokopisi
 • Firma oda kayıt belgesi
 • En az 8 çalışan olduğunu gösterir güncel “sigorta hizmet dökümü”
 • Şirket kaşesi
 • Belge ücreti(2020 yılı için araç başına 115.00 TL)
 • Şoför/Şoförler için istenen belgeler
  • Ehliyet Fotokopisi
  • SRC 1 veya 2 belge fotokopisi
  • Psikoteknik belge fotokopisi
  • Adli sicil kaydı
Dosyalar