GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANNAME SÜRELERİ UZATILDI

Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 28 Şubat 2020 tarihli ve 124 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 02 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı(GEKAP) Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı