YILLIK ÜYELİK VE MUNZAM AİDATI ERTELENMESİ HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Odamıza gönderdiği yazıda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerin oda ve borsalara ödeyeceği yıllık ve munzam aidatlarının ilk taksitlerini ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarihli ve 03870 sayılı yazısı ile oda ve borsa üyelerinin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatlarının birinci taksit ödeme sürelerini herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber Ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı