KONYA VALİLİĞİ TARAFINDAN İLAN EDİLEN ŞEHİR-GİRİŞ ÇIKIŞ TEDBİRLERİ VE YAŞ SINIRLAMASI KARARLARI HAKKINDA

 Şehir-Giriş Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması Genelgesi kapsamında Konya Valiliği tarafından uygulanacak tedbirler ekte belirtilmiştir. 

Sagyılarımızla

 

Konya Sanayi Odası 

Başkanlığı

Dosyalar