MENŞE ŞEHADETNAMESİ VE ÖZEL MENŞE ŞEHADETNAMESİ (FORM-A)’NIN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen;  Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe (FORM.A) belgelerinin Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek ikinci bir talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak) düzenlenebileceği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu belgelerin üzerinde elektronik ortamda düzenlenen diğer menşe ispat ve dolaşım belgelerindeki uygulamanın aksine, karekod ve doğrulama koduna yer verilmemesi ile belgelerin elektronik ortamda onaylanmasının ardından Odamız personelince ıslak olarak imzalanması gerektiği ifade edilmiştir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkmasını takiben, anılan belgelerin üzerine karekod ve doğrulama kodu koymak kaydı ile sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenmesi hususunda Odamız tarafından TOBB’ne ivedilikle başvuruda bulunulmuştur.

Birliğimiz tarafından yapılan girişimler neticesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan durumun göz önüne alındığı vurgulanmış olup, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe (FORM.A) Belgelerinin sadece MEDOS üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçileceği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, MEDOS sistemi üzerinden onaylanan söz konusu belgelerin Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına anılan tarih itibariyle gerek olmadığı ifade edilmektedir. Ayrıca söz konusu Bakanlıkça ilgili ülkelere gerekli bildirimlerin yapılacağı vurgulanmıştır.

Anılan yazıda; MEDOS sistemi üzerinde TOBB tarafından yapılan çalışma tamamlandığında, diğer menşe ispat ve dolaşım belgelerindeki uygulamalarda olduğu gibi 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinde düzenlenen ve onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe (FORM.A) Belgeleri’nin üzerine karekod ve doğrulama koduna yer verileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe (FORM.A) Belgeleri MEDOS üzerinden düzenlenecek ve onaylanacak olup, söz konusu tarih itibariyle elektronik ortamda onay işlemi tamamlanan ilgili belgelere ayrıca ıslak imza atma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla elektronik olarak onaylanan söz konusu belgeler doğrudan yurtdışına gönderilebilecektir.

Barkodsuz FORM-A ve Menşe Şehadetnamelerin onayı manuel olarak yapılmayacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI