NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HK.

Sayın Üyemiz,

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun’un 7 inci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 24 üncü madde eklenerek;

a)17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere,

b) 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere,

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilmesi düzenlenmiştir.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca söz konusu desteğin uygulanmasına ilişkin  “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” yayınlanmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar