Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, Mısır İthalat ve İhracat Kontrolleri Genel Organizasyonu'nun (GOEIC) internet sitesinde Mısır Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS)'nde üyelikleri askıya alınan firmaların listesinin yayımlandığı belirtilerek, söz konusu listede ek-1'de yer alan Türk firmalarının da yer aldığı ifade edilmektedir.

Yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği ile GOEIC yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmede, 31.05.2020 tarihine kadar ÜKS'nin açık olacağı, söz konusu listede yer alan firmaların 31.05.2020 tarihine kadar dosyalarında bulunan eksikliklerini tamamlamaları; aksi halde anılan firma başvurularının işlemden kaldırılıp, yeni bir başvuru yapılması gerekeceği açıklanmıştır.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı'na ve Kahire Ticaret Müşavirliği'ne başvuru yapmakla birlikte, başvuruları farklı sebeplerden dolayı sonuçlanmamış olduğu anlaşılan firmaların son durumlarını gösteren listenin de ek-2'de yer aldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, öncelikle ek-1'deki listede yer alan firmaların 31.05.2020 tarihine kadar ÜKS'de eksikliklerini tamamlayarak GOEIC'e güncel bilgilerini iletmeleri ve ek-2'de yer alan firmaların ise başvurularının durumu hakkında bilgi edinerek gerekli işlemlerini yine aynı tarihe kadar yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar