Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulanması Hk.

Sayın Üyemiz,

20.05.2020 tarih ve 31132 sayılı Resmi Gazete’ de  “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2565)” yayımlamıştır. Bu kapsamda bazı sanayi ürünleri ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır.

Mermer, granit, vermikülit, amonyum klorür, peroksisülfatlar, peroksikarbonatlar, ftalik anhidrit, işaret fişekleri, plastik boru ve hortumlar, plastik yer kaplamaları, makaralar, bobinler, vulkanize kauçuktan boru ve hortumlar, transmisyon kolanları, sırt geçirilmiş veya kullanılmış lastikler, kauçuk eşya, ham deri, işlenmiş deri, mantar, hasırlar, paspaslar, sepetler, kağıt,  karton, dikiş ipliği, sentetik ve suni iplikler, keçeler, kauçuk ip ve halatlar, kaldırım taşları, tuğlalar, cam eşya, dikiz aynalar, hadde ürünleri, demir boru ve profiller, demir kaplar, demir ızgara-kafesler, demir zincirler, yaylar, radyatör, demir veya çelikten eşya, alüminyumdan eşya, pompalar, ekmek fırınları, elektrikli ısıtıcılar, paketleme makinaları, tartılar, basküller, püskürtme cihazları, yük kaldırıcılar, vinçler, buldözerler, greyderler, yol silindirleri, küreyici yükleyiciler, tarım ve ormancılıkta kullanılan makinalar, sütçülükte kullanılan makinalar, gıdaların imaline mahsus makinalar, kümes hayvancılığına yönelik makinalar, kağıt makinaları, elyafların hazırlanmasına yönelik makinalar, dikiş makinaları, metal kesim makinaları, metalleri işlemeye yönelik makinalar, kaynak makinaları, akümülatörler, traş-saç kesim-kırkım makinaları, lehim makinaları, vinçli taşıtlar, römorklar, gözlük camları, termometre ve sayaçlara yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

Söz konusu karara ilişkin detaylı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520-10.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı