Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (TÜBİTAK)

Sayın Üyemiz,

Tübitak tarafından “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020)” açılmıştır. Çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. 

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.

Çağrı Takvimi

Çağrının Açılış Tarihi

14 Mayıs 2020

Ön Kayıt İçin Son Tarihi

17 Ağustos 2020 - Saat 17:00

Başvuruların Alınması

15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (Saat 17:00)

Ayrıntılara https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-siparis-ar-ge-2020-acildi adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı