KVKK ve Verbis Kaydı Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu iş birliğinde, Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kanun kapsamında kayıt olunması zorunlu olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında 15 Eylül 2020 Salı günü saat 14:00'te internet üzerinden (Seminere katılım adresi: http://webinar.tobb.org.tr) bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir.

Seminerde KVKK ve bu kapsamda KOBİ'lerin yükümlülükleri hakkında bilgi verilecek ve son kayıt tarihi büyük ve orta ölçekli işletmeler için 30/09/2020, mikro ve küçük ölçekli işletmeler için 31/03/2021 olan VERBİS kaydı ilgili ekran görüntüleri üzerinden anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ'lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır.

Seminere ilişkin duyuru metni ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar