(YOİKK) 2021-2022 Eylem Dönemi Çalışmaları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; “Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK), Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacını taşıyan bir platform olduğu belirtilmektedir.

YOİKK 2021-2022 eylem dönemine ilişkin olarak yeni eylem önerisi oluşturma sürecinin TOBB bünyesinde başlatılmış olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, yatırım ortamına ilişkin problemlerin çözüme kavuşturulduğu YOİKK platformuna taşınmasını istediğiniz ek-1 de örnek konu başlıkları yer alan önerilerinizin yine ek-2’de örneği bulunan eylem öneri formatına uygun olarak ek-3’ün doldurulmasını ve en geç 24.09.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza ( yaziisleri@kso.org.tr ) iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar