UKCA İŞARETİ GEÇİŞ SÜRECİ

 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında, AB’de ve Türkiye’de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. Ülkelerde yerleşik olanlar dahil) onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen CE İşaretinin, 1 Ocak 2022 tarihine kadar Birleşik Krallık (BK) tarafından kabul edileceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yalnızca UKCA İşaretinin dikkate alınacağının BK tarafından daha önce resmi olarak bildirildiği ifade edilmektedir.

COVID-19 pandemisinin etkileri nedeni ile, BK Hükümeti’nin yaptığı resmi bilgilendirmede, CE İşaretinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar BK (İngiltere, İskoçya, Galler) tarafından kabul edileceği belirtilmekte olup, CE İşareti gerektiren ürün gruplarında UKCA İşareti kullanımının 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelendiği bildirilmektedir.

1 Temmuz 2023 tarihine kadar CE İşaretinin kabul edileceği tıbbi cihazlar ürün grubuna ait geçiş sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve UKCA işaretine ilişkin kılavuzun ilgili değişikliği kapsayacak şekilde güncellendiği, kılavuza https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking adresi aracılığı ile ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI