KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda; Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydının kurulmasına ilişkin 18/1/2006 tarihli ve (AT) 166/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği'nin 4/12/2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığından bahisle; Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği hakkında ilk duyuruya  https://ced.csb.gov.tr/kirletici-salim-ve-tasima-kaydi-yonetmeligi-hakkinda-duyuru-haber-266254 adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili bilgilendirmeler ile kılavuzların söz konusu web sitesi üzerinden yayınlanmaya devam edecek olup, takip edilmesi rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI