ÇEVRE İZİN VE LİSANSI HK.

 İlgi:Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 07/01/2011 tarihili  ve B.18.0.ÇYG.0.09.01.-155-1135 sayılı yazısı

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 29/04/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile deşarj izni, emisyon izni, gürültü izni, tehlikeli madde deşarj izni ve atıkların toplanması, geri dönüşümü, geri kazanım ve bertarafı konularındaki lisansları gibi farklı izin ve lisans uygulamaları yerine 01/04/2010 tarihinden itibaren tek bir çevre izni/çevre izni ve lisansı verilmekte olup; Yönetmelik uygulaması elektronik ortamda yapılmaktadır.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, Bakanlığa intikal eden bazı müracaatlardan elektronik olarak imzalanan ve yine elektronik ortamda iletilen Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzin ve/veya Çevre Lisansı Belgelerinin geçerliliği konusunda başvuru sahipleri ile belgelerin sunulduğu kurum ve kuruluşlar tarafından birtakım tereddütlerin yaşandığının anlaşıldığı belirtilmektedir.

 

Bilindiği üzere e-imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esaslar 23 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenmiş ve birçok kurum ve kuruluş tarafından güvenle kullanılmaktadır. Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik imza; elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmakta, elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz ve oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir.

 

Bu hususlar çerçevesinde; Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan e-izin uygulamaları ile işletmelerin almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvurularının yapılması, söz konusu başvuruların incelenmesi ve uygun bulunması durumunda onaylanması işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılmakta olup; yapılan inceleme sonrasında Geçici Faaliyet Belgesi ile Çevre İzin Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisansı Belgesi alması uygun görülen işletmeler ile ilgili bilgiler eizin.cevreorman.gov.tr adresinden de yayınlanmaktadır

 

Bilgilerinize rica ederiz.

Konya Sanayi Odası Başkanlığı