REACH Tüzüğü-İzne Tabi Maddeler Listesine (EK XIV) Eklenen Maddeler

 REACH Tüzüğü-İzne Tabi Maddeler  Listesine (EK XIV) Eklenen Maddeler

 

 

İlgi; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’’nin  28.12.2010 tarih ve 23689 sayılı yazısı


Bilindiği üzere, AB’nin kimyasallara yönelik yeni politikasını oluşturan REACH Tüzüğü, 1 Haziran 2007 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olup, AB ve AEA  (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılacak ihracatta sorun yaşanmaması açısından, 2 Aralık 2008 tarihinden itibaren başlayan Kayıt, İzin ve Kısıtlama süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz etmektedir.
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından hali hazırda Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) Listesi’nde yer alan 14 maddenin, REACH Tüzüğü Ek XIV’e (İzne Tabi Maddeler Listesi) girmesi için önceliklendirilerek Avrupa Komisyonu’nun onayına sunulduğu ilgi’de kayıtlı yazımızda  duyurulmuştu.
Bu defa Avrupa Komisyonu, 
1. Musk xylene 
2. Hexabromocyclododecane (HBCDD)
3. 4,4 –Diamino diphenylmethane (MDA)
4. Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP, DOP) 
5. Benzyl butyl phthalate  (BBP)
6. Dibutyl phthalate (DBP)’ın

REACH Tüzüğü İzne Tabi Maddeler Listesine (EK XIV) dahil edilmesini onaylamış ve ilk İzne Tabi Maddeler Listesi 18 Şubat 2011 tarihinde Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.


REACH Tüzüğü EK XIV(İzne Tabi Maddeler Listesi)’de yer alan maddeleri tek başına ya da karışım içerisinde AB pazarına sunmak isteyen AB’deki üretici, ithalatçı ve alt kullanıcıların maddelerin ilgili kullanım alanları için EK XIV’te her bir madde için belirtilen son  başvuru tarihine kadar (application date) Avrupa Kimyasallar Ajansı’na izin başvurusunda bulunmaları veya ikame (alternatif) madde arayışına girmeleri gerekecektir.

Bu çerçevede Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanmış olan  izin başvurusunun nasıl yapılacağı ve  izin prosesinin temel bileşenlerinin (alternatiflerin analizleri ve  ikame planları) detaylı bir şekilde açıklandığı  İzin Başvurularının Hazırlanması Rehber’ine Ajans’ın (http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/authorisation_application_en.pdf) web adresinden veya Birliğimiz (http://reach.immib.org.tr/web/) web sitesinde yer alan Bilgi Kaynakları/Rehberler linkinden ulaşılabilinir.
Diğer taraftan İzne Tabi Maddeler Listesinde yer alan kimyasalları kendi halinde / karışım içinde veya eşya üretiminde kullanarak AB ülkelerine ihracat yapan firmalarımızın izin prosedürlerine yönelik olarak Avrupa Komisyonu ve Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından  yapılacak açıklamalar ayrıca duyurulacaktır.

Bu çerçevede, REACH Tüzüğü İzne Tabii Maddeler Listesi(EK XIV)’ne eklenen 6 maddeyi bilgilerinize rica ederiz.

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

 Detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz (http://reach.immib.org.tr/web/)  adresini ziyaret edebilir.

 

Ek : REACH Tüzüğü-İzne Tabi Maddeler  Listesine (EK XIV) Eklenen Maddeler