REACH-SVHC Bildirimi Hk.

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (İMMİB) tarafından Odamıza gönderilen bir yazıda; Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (AKA) 13 Nisan 2011 tarihli duyurusunda, REACH Tüzüğü kapsamında AB ve AEA (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerindeki eşya üretici ve ithalatçısı firmaların, eşya içerisinde ağırlıkça %1’den fazla derişimde ve yılda 1 ton’dan daha fazla miktarda Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) bulunması durumunda, Avrupa Kimyasallar  Ajansı’na (AKA) bildirim yapma zorunluluğu olduğu belirtilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilginin yeraldığı söz konusu yazı ekte tarafınıza gönderilmektedir. Ayrıca REACH ve CLP Tüzükleri kapsamında güncel gelişmelerin yer aldığı Nisan bülteninin http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten29.pdf  adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

İlgili üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 İLGİLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ