İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketi

 Ö N E M L İ  V E  S Ü R E L İ D İ R

 

Sayın Üyemiz:

 

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl Türkiye’nin “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” anketi yapılmaktadır. Anket listesine girebilmek için temel kriter net üretimden satış verilerinin ayrıntılı gelir tablosu ile tutarlı olması ve sıralamaya girecek kuruluş sayısı dikkate alınmaktadır.

 

2010 yılı için çalışmaya katılabilme alt sınırı üretimden satışlarda 30 MİLYON TL olarak tespit edilmiştir.

 

Üretimden satışları 30 Milyon TL’yi aşan ve 2010 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi kuruluşu Araştırmasında yer almak isteyen kuruluşların;

 

İstanbul Sanayi Odası web sayfasından ( www.iso.org.tr ) adresinden indirilerek doldurulan Anket Formunu,tahakkuk fişi ile birlikte 2010 yılına ait Kurumlar Vergisi e-beyannamesi veya yeminli mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ile ayrıntılı gelir tablosunu;

 

iso500@iso.org.tr  e-posta adresine veya iadeli taahhütlü posta/kargo/faks ile 4 Mayıs 2011 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.Bu tarihe kadar Anket Formunu ulaştırmayan firmaların başvuruları değerlendirmeye alınmayacağını,

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla.

 

M. Sedat TAŞKAZAN

Genel Sekreter   

 

 

 

 

Detaylı Bilgi ve Başvurular İçin: 

 

İSO ARAŞTIRMA ŞUBESİ

 

Tel: 0 212 252 29 00      Faks: 0212 245 32 82      e-posta :   iso500@iso.org.tr

 

Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı / iSTANBUL