19. DÜNYA İSG KONGRESİ

 1955 yılından itibaren her üç yılda bir Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası  Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) ve ilgili ev sahibi ülke işbirliğinde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki organizasyonların en önemlisi olan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği  Kongresi’nin 19’ uncusu 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

 120’ye yakın ülkenin kamu ve özel sektör yöneticilerinden, işçi-işveren temsilcileri ile iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine kadar 20 bin kişiyi bir araya getirmeye hazırlanan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kapsamında genel ve teknik oturumlar, sempozyumlar, poster sunumlar,sosyal ve teknik turlar ile uluslararası film multimedya festivali düzenlenecektir.

 

Kongre kapsamında iş sağlığı ve güvenliği  açısından kritik önemi olan ürünlerin Türkiye’de tanıtılması, Türk üreticilerin uluslararası arenada kendini göstermesi ve iş sağlığı ve güvenliği alanında kamuoyunun  bilinçlendirilmesi için eş zamanlı olarak 10.000 m2 alan üzerinden 5 gün süreyle  “ 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre Fuarı” düzenlenecektir. Bahis konusu kongre ve fuar ile ilgili bilgiye www.safety2011turkey.org ve www.exhibition.safety2011turkey.org adreslerinden ulaşılabilmektedir.

 

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI