KİMYASALLAR VERİ GİRİŞİ HK

 Bilindiği üzere, “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 10 Kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete’de birinci revizyonu, 23 Mayıs 2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmi Gazete’de ikinci revizyonu yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, İl Çevre Orman Müdürlüklerine başvurarak, kullanıcı adı ve şifre almaları ve http://cevre.cob.gov.tr adresindeki “ Çevre Bilgi Sistemi” altında yer  alan “Kimyasallar Veri Girişi” ne ürettikleri veya ithal ettikleri maddeleri, 31 Mart 2011 tarihine kadar kayıt etmeleri gerekmektedir.

 

Bu bağlamda,  bahsi geçen konularda 2872 sayılı Çevre Kanunun söz konusu Yönetmelikler gereği, anılan tarihe kadar veri girişi ve bildirim  yapılması hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

23 Mayıs 2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmi Gazete