Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde Kimyasal Veri Girişi

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız yazıda, “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”in 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 10 Kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete'de birinci revizyonunun, 23 Mayıs 2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmi Gazete’de ikinci revizyonunun yayımlandığı belirtilmektedir.

Sözkonusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvurarak, kullanıcı adı ve şifre almaları ve http://cevre.cob.gov.tr adresindeki “Çevre Bilgi Sistemi” altında yer alan “Kimyasal Veri Girişi”ne ürettikleri veya ithal ettikleri maddeleri, 31 Mart 2011 tarihine kadar kayıt etmeleri gerekmektedir.