İŞYERLERİNDE SAĞLIK FAALİYETLERİ HK.

 İŞYERLERİNDE SAĞLIK FAALİYETLERİ HK.

 

İlgi:TOBB’nin 13.04.2011 tarih ve 9564 sayılı yazısı

 

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Odamıza gönderilen ilgi’de kayıtlı yazısında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın kendilerine  gelen bir  yazıda “Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'ndan (OSHA) bakanlıklarına gönderilen bir yazıya atıfta bulunarak 2011 yılı Çalışma Planı kapsamında iş sağlığı alanındaki faaliyetler ile işletme düzeyindeki iyi uygulamaların Ajans üyesi kurumlardan istendiği ve bu uygulamaların Ajans'ın vaka çalışmaları veri tabanına ekleneceği belirtilmektedir. Yazıda devamla iyi uygulamaların özellikle,

 

--Uzun vadeli ve sürdürülebilir iş sağlığı faaliyetlerini uygulamak için çalışanları motive eden konular/nedenler nelerdir? Bu konular/nedenler uygulamada nasıl işlemektedir?

 

--İşyerinde sağlık ile ilgili faaliyetlere katılma ve bu faaliyetleri sürdürme konusunda (özellikle vardiyalı çalışanlar, acemi çalışanlar, sağlık bilinci düşük çalışanlar gibi ulaşmanın zor olduğu kişiler) çalışanları motive eden konular/nedenler nelerdir?

 

--İşyerinde sağlık ile ilgili faaliyetlere ilişkin programların geliştirilmesi ve uygulanmasında birlikte çalışma ve ortaklığın katkıları neler olabilir? (Örneğin bilinç arttırma ve tarafların cesaretlenmesi ile mevcut bilginin paylaşımı veya kaynak havuzu oluşturulması gibi)

Hususları kapsanması gerektiği ifade edilmektedir.”

 

Bu itibarla ,iş yerlerinizde yukarıda özelikleri verilen  iyi uygulamalar mevcut ise ekte yer alan formu İngilizce olarak doldurarak 25 Nisan 2011 tarihine kadar batila@csgb.gov.tr veya gkuscu@csgb.gov.tr adreslerine e-posta ile göndermenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla

M.Sedat TAŞKAZAN

Genel Sekreter

 

EKİ: OHSA CASE STUDY TEMPLATE (2 SAYFA )