ACİL VE SÜRELİ

 ACİL VE SÜRELİDİR

 

Sayın Üyemiz;

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan, “Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ ” (İthalat: 2011/22) 25 Mayıs 2011 tarih ve 27944 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

1/1/2012 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi, bahsi geçen Tebliğ’in ekinde yer almaktadır.

Söz konusu tebliğin 2.maddesinde ”Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına  veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3.üncü Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat 2011/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına ilişkin Tebliğ’in III Numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden 10(on)  gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda firmanız söz konusu tebliğde yer alan ürünlerden herhangi birini üretiyor ise gümrük vergisinin askıya alınmasına  veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek için ilgili talep formunu doldurarak ilgili tebliğ’in yayınlanmasından itibaren 10 gün içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI