İSTANBUL SANAYİ ODASI İNOVASYON ÖDÜLLERİ

 "İSO İnovasyon Ödülleri" ile, inovasyona dönük süreçleri benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı örneklerinin ödüllendirilmesi, bu tür yaklaşımların yaygınlaştırılması yoluyla Türk Sanayii'nin inovasyon yetkinliğinin artırılması, bu bağlamda inovasyonun ticari getiri avantajı olarak öne çıkartılması amaçlanmaktadır.


 "İSO İnovasyon Ödülleri" kapsamında, diğer inovasyon ödüllerinden farklı olarak, sadece ticari başarı ve ürüne bakılarak değil sanayi firmaları bünyesinde oluşturulan inovasyon ortamı da "Liderlik","Stratejik Planlama""Bilgi", "İnsan Kaynağı", "Süreçler" ve "İş Sonuçları" ana başlıklarında değerlendirecek ve ödüllendirecektir.

Ödül başvurusunda bulunan sanayi kuruluşları, başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, inovasyon yetkinlikleri ve geliştirmeye açık alanları konusunda bilgi edinme imkanına da sahip olacaklardır.

Ödül Sistemi'nin kurallarını ve işletilmesini düzenlemek üzere hazırlanmış olan "İSO İnovasyon Ödülleri Yönetmeliği" ni buradan indirebilirsiniz.


1. KİMLER BAŞVURABİLİR? 

"İSO İnovasyon Ödülleri"
ne, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın, Türkiye'de yerleşik tüm sanayi kuruluşları başvurabilir. 

2. BAŞVURU SÜRECİ  

2.1. Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Dokümanlar 


Birinci Aşama : 
        1.   Başvuru Formu  
        2.   
Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu,  
        3.   Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belge (Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu vb.)

İkinci Aşama : 

        4.  Başvuru Kılavuzu (Temel ölçütler hakkında firmanın açıklamalarını ve kanıt doküman listesini içerecek Dosya)
        5.  Kanıt Doküman Listesi


2.2. Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Ödül başvurusu iki aşamada gerçekleşir; 

Birinci Aşama :  

          Firma iletişim bilgileri, firmanın faaliyette bulunduğu sektör, firma kısa tanıtımı ve firmanın inovatif yönlerinin kısaca anlatıldığı bölümleri   
             içeren "Başvuru Formu"

          Firmanın sanayi firması olduğunu gösteren belge (Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu vb.) ve 
 
        •
  Ödül başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz,  
             mektup, faks veya e-posta yolu ile aşağıdaki adrese teslim etmelidir.

            Başvuru Adresi:  
            İSO İnovasyon Ödülleri Sekreteryası 
            Genel Sekreterlik 
            Meşrutiyet Cad. No: 62 Tepebaşı-İSTANBUL 
            T: 0212 252 29 00 (314) 
            E-Posta: kobi@iso.org.tr 
            www.iso.org.tr/inovasyonodulleri

            Ödül Başvuru Ücreti:   500 (Beşyüz) TL  

            Ödül Hesap No:   
"İnovasyon Ödülleri" referansı ile,  
            İşbankası Beyoğlu Şubesi 1011-1569056 İstanbul Sanayi Odası Hesabı
            IBAN: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56

 
İkinci Aşama :  

İkinci aşamada, Başvuru Formunu Ödül Sekretaryasına ileten firmalar, ödül takviminde yer alan süre içerisinde, "Başvuru Kılavuzunu" doldurarak oluşturduğu "Başvuru Dosyası"nı, üç (3) nüsha olarak hazırlayarak yine Ödül Sekretaryasına teslim etmelidir. Temel ölçütler hakkında firmanın açıklamalarını içeren "Başvuru Dosyası", ödül değerlendirmelerine temel teşkil edecektir.

2.3.  Başvuruların Yapılması İçin Son Tarih

Başvuruların yapılması için son tarih 15.06.2011 saat 17:00.

Başvuru Dosyasının, Ödül Sekreteryası'na teslim edilmesi için son tarih 24.08.2011 saat 17:00.

3. DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
  
3.1. Değerlendirmenin Yapılması 

İSO İnovasyon Ödülleri'ne gelen başvurular; ilgili sektörlerden seçilen uzman ve bağımsız değerlendirici grupları tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirici grupları, ilk aşamada Başvuru Dosyası üzerinden, ikinci aşamada ise firma ziyaretleri gerçekleştirerek Değerlendirme Raporlarını oluşturacaklardır.

İnovasyon Ödülleri Yürütme Kurulu (İÖYK) tarafından, Değerlendirme Raporları doğrultusunda, finalistlerin belirlenmesi sonrasında, Jüri değerlendirmeleri gerçekleşecek ve Jüri Karar Toplantısı neticesinde ödül almaya hak kazanan başvurular belirlenecektir.

4. ÖDÜL KATEGORİLERİ 

Jüri tarafından ödüle layık görülen firmalara aşağıdaki başlıklarda ödül verilecektir.

 •  İSO İnovasyon Büyük Ödülü 
 •  Jüri Özel Ödülü  

Kategori Ödülleri    

•  İSO İnovasyon Ödülü: Liderlik   
•  İSO İnovasyon Ödülü: Stratejik Planlama   
•  İSO İnovasyon Ödülü: Bilgi   
•  İSO İnovasyon Ödülü: İnsan Kaynağı  
•  İSO İnovasyon Ödülü: Süreç Yönetimi  
•  İSO İnovasyon Ödülü: İş Sonuçları

Ödül almaya hak kazanan firmalara, firma tesisleri girişlerine asmak üzere bayrak, ödül beratı ve heykelciği, Ödül Töreni ile verilecek; üzerinde ödül yılı belirtilmiş olan İSO İnovasyon Ödülleri Logosunu firmalarının tanıtımlarında ücretsiz olarak kullanma hakkını elde edeceklerdir. Ayrıca ödül alan tüm firmalar ulusal basında geniş ölçekli olarak duyurulacaktır. 


5.   İRTİBAT 

İSO İnovasyon Ödülleri Sekreteryası 
Genel Sekreterlik 
Meşrutiyet Cad. No: 62 Tepebaşı-İSTANBUL 
T: 0212 252 29 00 (314) 
E-Posta: kobi@iso.org.tr 
www.iso.org.tr/inovasyonodulleri