Yeni AB Menşe Kuralları

 AB’nin pek çok ülkeye tek taraflı olarak uyguladığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki tavizlere ilişkin menşe kuralları, Topluluk Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapan 18 Kasım 2010 tarihli ve 1063/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği’yle 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. Gümrük Birliği çerçevesinde ülkemizin de uygulamakla yükümlü olduğu yeni liste kurallarının, halen yürürlükteki ilgili mevzuatımız olan 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın da temelini oluşturan eski AB mevzuatı olan 881/2003 sayılı Komisyon Yönetmeliği’nde yer alan liste kurallarıyla karşılaştırılmasına dair cetvel, ilgili tüm tarafların konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri amacıyla aşağıdaki linkten erişime açılmıştır. Görüş ve değerlendirmeler kso@kso.org.tr e-posta adresine iletmenizi rica ederiz.