DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN AVRUPA ARACI (DİHAA) TEKLİF ÇAĞRISI YAYINLANDI

 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN AVRUPA ARACI (DİHAA) TEKLİF ÇAĞRISI YAYINLANDI


AB'nin üçüncü ülkelere yönelik tüm mali yardımlarında insan hakları ve demokrasi öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği, insan hakları ve demokrasi odaklı özel bir program başlatmıştır. 1994'te başlatılan Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2006 yılında daha da geliştirilmiştir. 

Bu kapsamda Türkiye'de AB'nin "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı"programından yaralanabilmektedir. Bugün DİHAA, üçüncü ülkelerde insan hakları ve demokrasi alanında yürütülen sivil toplum çalışmalarının desteklenmesinde temel araç konumundadır. 

DİHAA farklı birçok alanda yürütülen çalışmalara mali destek sağlamaktadır: 

• İnsan hakları ve temel özgürlüklerin en fazla risk altında olduğu ülke ve bölgelerde, bu değerlere yönelik saygıyı arttırmak 

• İnsan hakları ve demokratik reformun desteklemesinde, grup menfaatlerinin barışçıl yöntemlerle uzlaştırılması çabalarında ve siyasi temsil ve katılımın pekiştirilmesi çalışmalarında sivil topluma yardımcı olmak; 

• AB İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri (EU Guidelines on Human Rights) kapsamındaki alanlarda yapılan çalışmaları desteklemek: insan hakları, insan hakları savunucuları, ölüm cezası, işkence, silahlı çatışma ve çocuklar ile kadına yönelik şiddet konularında diyalog; 

• İnsan haklarının korunması, adalet, hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularında uluslararası ve bölgesel çerçeveyi desteklemek 

• Demokratik seçim süreçlerinin güvenirliğini ve şeffaflığını, özellikle seçim süreçlerinin izlenmesi yoluyla iyileştirmek. 

Türkiye'deki projeler, aşağıdaki yöntemleri kullanılarak DİHAA kapsamında mali destekten faydalanabilirler: 

a. (Türkiye de dahil) seçilebilir nitelikteki tüm ülkelere açık olan, dünya çapında uygulanan ve doğrudan Avrupa Komisyonu'nun EuropeAid Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından duyurulan "Global Grant Schemes" (Küresel Hibe Programları) 

b. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından duyurulan ve sadece Türkiye'ye yönelik özel hibe programları ("Country Based Support Scheme"- Ülke Bazlı Destek Programı) 

Her iki program altında DİHAA desteği öncelikle: 

• Sivil toplum projelerinin veya uluslararası/hükümetler arası kuruluşların finansmanına yönelik hibeler, 

• İnsan hakları savunucularına yönelik küçük ölçekli hibeler olarak sağlanmaktadır. 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye’de DİHAA Türkiye Ülke Bazlı Destek Programı ile mali destek sağlanacak insan hakları projeleri aramaktadır. Teklifler için son teslim tarihi 17 Kasım 2011 saat 16.00 (yerel saat ile) Programın hibe Başvuru Rehberi ve başvuru dökümanlarına www.avrupa.info.tr ve webgate.ec.europa.eu internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.