6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FİRMANIZ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN BEYANLARA İLİŞKİN HATIRLATMA

 Sayın Üyemiz;

 

6111 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi kapsamında işletmenizde mevcut olduğu halde kayıtlarınızda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için yapılması gereken beyan süresi ile beyana ilişkin ödenmesi gereken verginin ödeme süresi 30.06.2011 tarihinde sona ermektedir.

 

6111 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kayıtlarınızda yer aldığı halde işletmenizde yer almayan emtialara ilişkin fatura düzenleme süresi 30.06.2011 tarihinde sona ermektedir.

 

6111 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançolarda görülmekle birlikte işletmenizde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenizin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını beyan ve beyana ilişkin ödeme süresi 30.06.2011 tarihinde sona ermektedir.

 

6111 Sayılı Kanun’a göre yapılan matrah artırımları ve borç yapılandırmalarına ilişkin olarak ödenmesi gereken vergilerin ilk taksit tutarının ödeme tarihi 30.06.2011’dir.

 

408 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2010 yılına münhasır olmak üzere mükelleflerin Vergi Levhaları’nı 30.06.2011 tarihine kadar İnternet Vergi Dairesinden çıktısını almak suretiyle, tebliğde belirtilen yerlerde bulundurmaları gerekmektedir.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI