TÜBİTAK’tan KOBİ PROJELERİNE 300 BİN LİRALIK DESTEK PROGRAMI

 TÜBİTAK’tan KOBİ PROJELERİNE

300 BİN LİRALIK DESTEK PROGRAMI

 

Sayın Üyemiz,

 

TÜBİTAK, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda Üniversite ve Kamu Araştırma Kurumlarının yürüteceği ürün ve sürece dönük projelere üst limiti 300 bin TL olan yeni destek programı başlatmıştır.

 

Ülkemizdeki işletmelerin % 99.8’i Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) niteliğindedir. KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik yoluyla katma değer yaratmaları yönünde desteklenmeleri gerekmektedir. Ancak, KOBİ’ler ihtiyaç duyulan teknolojinin kendi ana faaliyet alanlarından farklı bir disiplinde olması, bu faaliyetler için yapılması gereken ek yatırımın ekonomik olmaması, Ar-Ge insan kaynağı yetersizliği gibi çeşitli nedenlerle Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yeterli kaynak ayıramamaktadır.

 

Diğer taraftan üniversite-sanayi işbirliği ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin ve gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının çıktılarının sanayiye aktarılması ülkemizde geliştirilmesi gereken alanlar olarak ortaya çıkmaktadır.

 

“1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı”; Üniversite/Kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne yada sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Projelere sağlanacak olan destek miktarı projenin niteliğine göre belirlenecek ve proje bütçesinin % 75’i TÜBİTAK, geriye kalan % 25’i ise KOBİ tarafından karşılanacaktır. Proje bütçesi için üst sınır 300.000.- TL ve destek süresi proje bazında en fazla 18 ay olarak belirlenmiştir.

 

01 Ağustos 2011 tarihi itibariyle proje başvuruları kabul edilecek olan 1505 kodlu destek programında; projede görev alacak proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele yapılacak olan proje teşvik ikramiyesi ve Üniversite/Kamu araştırma kurumuna yapılacak olan proje kurum hissesi ödemeleri 300.000.- TL’lik proje bütçesine dahil değildir. Bu ödemeler, Uygulama Esasları’nda belirtilen kurallara göre ayrıca yapılacaktır.

 

Proje Başvurusu Yapacak Kuruluşlar için Genel Bilgi ve Başvuru Formları TÜBİTAK Web Sayfası www.tubitak.gov.tr  Destek Programları başlığı altında yer almaktadır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI