19.DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ

 15/02/2011 tarihli ve 0515/4276 sayılı yazımız ile 1955 yılından itibaren her üç yılda bir Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) ve ilgili ev sahibi ülke işbirliğinde gerçekleştirilen, iş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulamaların paylaşıldığı dünyadaki organizasyonların en önemlisi olan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarının 19.’sunun, 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

 

Konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Odamıza  gönderilen 02/08/2011 tarihli ve B.13.0.İSG.0.00.00.00/200/4428 sayılı yazıda; çalışma hayatının en temel sorunlarından birisi olan iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle her yıl ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yaklaşık % 1-4’ü arasında değişen asgari 600 milyar – azami 2,4 trilyon AB Doları tutarında maddi kayıplar oluştuğunun tahmin edildiği, asgari tahminlere göre bu kayıpların dünyanın yaklaşık 170’den fazla ülkesinin GSYİH’larından daha büyük olduğu, daha da önemlisi dünyada her yıl 2,2 milyon çalışanın iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybettiği belirtilmektedir.

 

Ülkemizde de, iş sağlığı ve güvenliği yönünden durumun ne yazık ki diğer ülkelerden farklı olmadığı, bu nedenle bahsedilen sorunun çözümü için tüm toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, bu kültürün ülkemizde ve işbirliği yaptığımız ülkelerde yayılması için gayret sarf edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek 19.Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ile eş zamanlı olarak organize edilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı’nda TOBB üyesi Oda ve Borsaların ve bunlara bağlı kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulamalarının paylaşılacağı stantlar açılması ve bu kuruluşlardaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin katılımlarının Kongre ve Fuarın başarılı geçmesi açısından önem arz ettiğine değinilerek tüm kuruluşlarımızın sosyal sorumluluğu olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına önemli bir katkı yapacağına ve işletmelerimizin uluslar arası alanda iş yapabilme kapasitelerine pozitif bir değer katacağına dikkat çekilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

 

Detaylı bilgi, kongre programı ve  iletişim için; http://www.safety2011turkey.org