E-TİCARET ve E-TİCARET’İN HUKUKSAL BOYUTU EĞİTİM PROGRAMI

 E-TİCARET

ve

E-TİCARET’İN HUKUKSAL BOYUTU

EĞİTİM PROGRAMI
4 EKİM 2011 SALI

Amaç

Kurumlarımız ‘benzersiz’ olabildikleri oranda hayatta kalabileceklerdir. Küreselleşen dünyada ticarete yenibir boyut kazandırabilmek ancak özgün internet pazarlama stratejileri üretebilmekten geçmektedir. Kurumların etkin web pazarlama stratejileri üretmesi kurumun bütün elemanlarının stratejik bilinç sahibi olmasından geçer.

Bu seminerin amacı, rakiplerden farklı olarak sunulacak “E-ticaret” hizmetinin giderek artan önemini vurgulamak, “E-ticaret” düşüncesinin ne olduğunu ve ne olmadığını ortaya çıkarmak, şirket içinde “E-ticaret” düşüncesinin öne çıkmasına engel olan şartları ortadan kaldırmaktır. Bununla birlikte doğrudan “E-ticaret” ile nasıl pazarlama yapıldığı hakkında ayrıntılı bilgi iletilmesidir.

KONULAR

1.       E-ticaret Tanımı & Amaçları

2.       E-ticaret’e Başlarken

3.                   İnternet Tabanlı E-ticaret’te Başlıca İş Modelleri

4.                   E-dönüşüm Swot Analizi

5.                   E-işletme Stratejileri

6.                   E-ticaret & Müşteri

7.                   E-ticaret & Tüketici Koruma

8.                   Satışa Yönelik E-ticaret Sistemleri

 

Detaylı bilgi ve başvuru için : www.een.kso.org.tr