Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi

 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2872 sayılı çevre kanununa istinaden çıkarılan "Su kirliliği kontrolü yönetmeliği" ile derin deniz desarjı projelerinin onay yetkisi çevre ve Orman Bakanlığına verilmiştir.

 
Bu çerçevede , Bakanlık tarafından 27.07.2006 tarih ve 2006/21 sayılı "Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi" yayımlanmıştır. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda yeinden düzenlenen "2006/21" sayılı Derin Deniz Deşarjı proje onay gelgesinde  değişiklik yapılmasına dair genelge" 21.01.2011 tarih ve 2011/2 sayı ile yayımlanmış olup Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/Anasayfa.aspxadresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.
 
Üyelerimize duyurulur.