YERLİ ÜRÜN KULLANILMASI KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ

  “YERLİ ÜRÜN KULLANILMASI” İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYIMLANDI

 

Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Bu çerçevede; mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin Başbakanlık Genelgesi 06 Eylül 2011 tarihli ve 28046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

İlgili Resmi Gazete için buraya tıklayınız .