Yeşil Ekonomiler Konferansı 6 - 7 Aralık 2011

 

Gerek küresel ölçekte gerekse ulusal gündemimizde enerji konusu sıkça yer almaktadır. Ülkemizde Merkez, düzeyde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hazırlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı'nın da da  üzerinde sıklıkla durulan enerji verimliği konusunda bir çok hedef belirlenmiş durumda. Bu hedefler arasında yürütülen ve planlanan çalışmalar kapsamında birincil enerji yoğunluğunun, 2015 yılında 2008 yılına göre yüzde 10 oranında azaltılması, enerji verimliliği uygulamaları için verilen teşvik miktarını 2015 yılına kadar yüzde 100 artırılması, 2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım kayıplarının yüzde 8’e indirilmesi, sanayi sektöründe enerji kullanımından (elektrik enerjisi payı dahil) kaynaklanan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması ve kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar yüzde 10 ve 2023 yılına kadar yüzde 20 azaltılması gibi önemli kararlar yer alıyor.

Bu bağlamda Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından  TR52 bölgesinde enerji verimliği konusunda özellikle özel sektör paydaşları üzerinde bir farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla 6 - 7 Aralık 2011 tarihlerinde Konya'da "Yeşil Ekonomiler " adlı bir konferans düzenlenecektir.

 

Ulusal bazda gerçekleştirilecek olan ve konuyla ilgili kamu, özel, sivil toplumun farklı kesimlerinden paydaşların yer alacağı konferans ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

TASLAK PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ