Firma Dosya Takip Sistemi Hk

 Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı'ndan  bildirildiği  üzere  Firma  Dosya  Takip  Sistemi,  03.03.2011  tarihli  ve  27863  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Gümrük  Genel  Tebliği  (Seri  No:  81)  ile  uygulamaya  konmuştur.

Söz  konusu  Tebliğ  kapsamında,  yükümlülerince,  gerekli  bilgilerin  mezkur  programa  aktarma  işleminin  tebliğde  öngörülen  sürelerin  son  günlerine  bırakılması  sonucu  sistemde  aşırı  yüklenme  olmasına  ve  dolayısıyla,  Firma  Dosyası  Takip  Programının  ve  Bilge  Sisteminin  kilitlenmesine  sebebiyet  verildiği  hususuna  dikkat  çekilmiştir.    

Yukarıda  belirtilen  sebeple,  yükümlülerin  mağduriyetinin  giderilmesini  ve  sistemin  düzenli  bir  şekilde  çalışmasını  temini  yönünde,  03.11.2011  tarihli  ve  28104  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Gümrük  Genel  Tebliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Tebliğ  (Firma  Dosyası  Bilgi  Sistemi)  (Seri  No:  1)  ile,  Bilge  ve  Firma  Dosyası  Takip  Programı  arasındaki  kontrolün  geçici  bir  süre  için  kaldırılarak,  firmaların  dosya  girişlerini  tamamlamaları  için  31.12.2011  tarihine  kadar  süre  tanındığı  bildirilmiştir.  

Firma  Dosya  Takip  Sistemini  aşama  aşama  devreye  alınması  gereğine  işaret  edilerek  benzer  aksamaların  tekrarlanmaması  için  Sisteme  ilişkin  işlemlerin  ivedilikle  neticelendirilmesinin  önemi  ifade  edilmiştir.